פקודת המדגמים הישנה הגדירה בין התנאים לרישום מדגם את הדרישות שהמדגם יהיה חדש ומקורי.

הבלבול וחוסר הוודאות שבדרישות אלה, הביאו להחלפתן על ידי דרישות מוגדרות ומוסברות של חידוש ואופי מקורי.

צפו מה משמעותן של הדרישות החדשות, וכיצד ניתן לקבוע האם המדגם שלכם אכן עומד בהן.

אם יש לכם תגובה, שאלה, בקשה או הערה כתבו לנו עכשיו כאן למטה, או צרו קשר באחת מדרכי ההתקשרות.