אופי מבחין נרכש משמעותו שסימן מסחר רוכש משמעות שניה.
כאשר יש לסימן המסחר משמעות מסוימת שמונעת ממנו להירשם כסימן מסחר, הרי שבאמצעות שימוש ממושך ועקבי הסימן יכול לרכוש משמעות שניה.

משמעות שאצל ציבור הצרכנים הופכת להיות מזוהה עם המוצר שאותו הוא מסמן, ומאפשרת לרשום אותו כסימן מסחר. כיצד ניתן להוכיח שסימן המסחר שלנו רכש אופי מבחין, והפך להיות מוכר על ידי הציבור?